Menu

1     Przed Mszą św. wieczorną o godz. 18.30 kapłan sprawujący Eucharystię wyjdzie z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie przed nasz kościół, udzielając błogosławieństwa wszystkim mieszkańcom parafii i Sulechowa. W domowej modlitwie łączmy się duchowo z Jezusem Eucharystycznym, proszą Go o Opatrzność nad nami.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA W DUCHOWEJ ŁĄCZNOŚCI Z KAPŁANAMI

 

Drodzy Parafianie!

 

Codziennie o godz. 20.30 polecajmy się Matce Bożej Fatimskiej w modlitwie różańcowej. My kapłani w tym czasie łączymy się ze wszystkimi wiernymi we wspólnej modlitwie w kościele lub w kaplicy.

 

Pan jest naszą Łaską i Opatrznością. Zawierzmy jeszcze raz wszystko Jezusowi, który mówi dzisiaj do każdego z nas “Ufajcie, Jam zwyciężył świat”.  Ja jestem zmartwychwstanie i życie.  Wydobędę was z waszych niepokojów i dam wam nowe życie”. Prośmy, Matkę Bożą Fatimską, naszych Patronów, aby wstawiali  się za nami w swoich modlitwach. Jezus jest Panem... On mym lekarzem.

 

 

    Trwajmy razem na modlitwie, polecając się wzajemnie Jezusowi, który jest naszym MIŁOSIERDZIEM. Pamiętajmy o chorych, będących na kwarantannie, bohaterskiej Służbie Zdrowia, osobach starszych i potrzebujących.  JESTEŚMY Z WAMI. NIE BÓJCIE SIĘ!

 

 

Proboszcz: ks. kan. Andrzej Szkwarek

Wikariusze: ks. Marcin Marciniak i ks. Łukasz Tarasiuk

Odsyłamy do artykułu w "Gościu niedzielnym", w którym zawarte jest najnowsze zarządzenie Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego:

https://zgg.gosc.pl/doc/6233952.Co-z-Pierwsza-Komunia-Swieta-w-maju?fbclid=IwAR3u11AJqiiR5wb_LtJlEH0Hha_EqZC1vO-ozy5a7ARYAyI-wY0k_lPbb8M

"[...] Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża [...]"
źr.: Objawienia Fatimskie

Drodzy Parafianie!

 

    Z racji na wprowadzone przez władze publiczne nowe obostrzenia dotyczące zgromadzeń i zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, które wchodzą w życie od 25 marca 2020r.,musimy dostosować się do wymogów, które dotyczą ilości osób uczestniczących w wydarzeniach o charakterze religijnym w kościele.

    Przypominamy, że podczas Mszy świętej oraz innych obrzędach religijnych, może być obecnych nie więcej niż 5 osób.

    Pierwszeństwo uczestnictwa dajemy tym osobom, które w danym dniu mają zamówioną intencję Mszy św. – ilość osób w świątyni nie może przekroczyć 5 osób.

    Bardzo prosimy aby uczestniczyć w Eucharystii i nabożeństwach za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie od godz. 18.00 do mszy wieczornej – w salkach katechetycznych.

Prosimy aby wchodzić pojedynczo!!!

Można również skorzystać ze spowiedzi św. w ciągu dnia, po wcześniejszym ustaleniu z kapłanem terminu i godziny (pod numerem telefonu: 731258482). 

 

DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE

odprawiane publicznie w kościele

decyzją Biskupa Diecezjalnego – odwołane!!!

 

 

 

     Prosimy o przekazywanie tej informacji jak najszerszemu gronu osób i dostosowanie się do wymogów.

 

                  Z pamięcią modlitewną:

 

                 Ks. Andrzej Szkwarek – proboszcz                    

1.      Kancelaria parafialna do końca kwietnia czynna tylko w sprawach bardzo pilnych (np. pogrzeb). Wszystkie inne sprawy prosimy konsultować telefonicznie:731 258 482. Spotkania wspólnot parafialnych odwołane.

B

SŁOWO DO WIERNYCH

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszych parafiach nadal będą więc odprawiane msze św. i nabożeństwa wielkopostne, zgromadzenia wiernych nie mogą jednak przekraczać liczby 50 osób. Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku sprawowania liturgii pogrzebowej, dlatego w celebracjach żałobnych powinni brać udział włącznie najbliżsi krewni osoby zmarłej Apeluję do wszystkich o przyjęcie ze zrozumieniem tego drastycznego ograniczenia, koniecznego z uwagi na istniejące ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od tego obowiązku. zachęcam do śledzenia korzystania z transmisji mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu, np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia. Ponadto o godz. 10.30 w lokalnym paśmie TVP3 i w Radiu Zachód będzie transmitowana msza św. z kaplicy katedralnej w Gorzowie Wlkp. W Internecie transmitowane będą również wszystkie msze św. i nabożeństwa odprawiane w diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie.

Do posługi duchowej wobec osób hospitalizowanych upoważnieni są wyłącznie kapelani zatrudnieni w konkretnym szpitalu.

W odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, każdego dnia o godz. 20.30 w kościołach bez udziału wiernych będą się modlić kapłani i osoby życia konsekrowanego. Wszystkich wiernych zapraszam, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze swoimi duszpasterzami.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych w wyniku epidemii. Módlmy się również o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. Każdego dnia kontynuujmy śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św. „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

 

 

 

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Zielona Góra, 14 marca 2020 r.

Znak: B2-4/20

W związku z ogłoszonymi wczoraj rekomendacjami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski bp Tadeusz Lityński wydał nowe zarządzenia dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Na mocy tych zarządzeń diecezja przyjmuje wszystkie regulacje proponowane przez Radę Stałą KEP. Z decyzjami biskupa diecezjalnego wierni zostaną zapoznani podczas Mszy św. w najbliższą niedzielę. Ponadto w kościołach będzie czytany komunikat wojewody lubuskiego przypominający o konieczności zachowywania podstawowych zasad higieny oraz wzywający do przestrzegania zaleceń władz publicznych i właściwych służb.

Poniżej przedstawiam treść zarządzeń obowiązujących w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

1. Z udziałem wiernych wolno odprawiać wyłącznie Msze św. i nabożeństwa pasyjne (Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale). Dozwolone są rekolekcje wielkopostne dla dorosłych ograniczone do Mszy św. z nauką rekolekcyjną. Nie należy natomiast organizować żadnych nabożeństw i spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowane liturgie połączone z udzielaniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze. Zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie.

2. Mając na uwadze istniejące zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup diecezjalny udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. następującym kategoriom wiernych:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

3. Korzystający z dyspensy zachęcani są do podejmowania w domu modlitwy osobistej i rodzinnej oraz do korzystania z radiowych, telewizyjnych lub internetowych transmisji Mszy św. Poza transmisjami w mediach ogólnopolskich TVP Gorzów oraz Radio Zachód będą w niedziele o godz. 10.30 transmitować Mszę św. z kaplicy parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp.

4. Księża odprawiający Msze św. zostali zobowiązani do starannego umycia rąk przed rozpoczęciem liturgii i po jej zakończeniu. Taki sam obowiązek ciąży również na wszystkich, którzy będą rozdawać wiernym Komunię św.

5. Przypomina się wiernym, że przepisy liturgiczne obowiązujące w Polsce przewidują możliwość przyjmowania Komunii św. na rękę. W zarządzeniu rady Stałej KEP zachęca się wiernych do takiej formy przyjmowania Komunii św. w obecnej sytuacji.

6. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

7. Cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy się również powstrzymywać od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.

8. Spowiedź dozwolona jest wyłącznie w konfesjonałach zaopatrzonych w folię ochronną oddzielającą penitenta od spowiednika. Należy dbać o higienę poprzez regularne mycie tych części konfesjonału, których dotykają penitenci.

9. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

10. Zaleca się, aby tam, gdzie jest to możliwe, kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, aby umożliwić wiernym osobistą modlitwę.

11. Przy zachowaniu należytych zasad higieny kapłani i nadzwyczajni szafarze mogą odwiedzać odwiedzać chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

12. Wiernych zachęca się do solidarności z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

14. W parafiach nadal ma trwać modlitwa w intencjach już wcześniej podanych przez bp. Tadeusza Lityńskiego: o Boże miłosierdzie dla zmarłych w wyniku epidemii, o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. W kolejne niedziele będzie kontynuowany śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą Mszę św.

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

10:30 – TVP3 Gorzów Wlkp i Polskie Radio Zachód 103 i 106 FM (z kaplicy katedralnej w Gorzowie Wlkp.)

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

19:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

 

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI - piątek o godz. 17.00

DROGA KRZYŻOWA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - piątek o godz. 17.45

GORZKIE ŻALE - niedziela o godz. 17.30

 

 

Wielki Post

40 - dni

 

Post, modlitwa, jałmużna...

 

Podejmij post od GNIEWU i NIECHĘCI.

Codziennie daj swym najbliższym 

dodatkową porcję miłości.

 

Podejmij post od OSĄDZANIA INNYCH.

Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie, 

jak Jezus odnosi się do twoich upadków.

 

Podejmij post od NARZEKANIA.

Kiedy będziesz miał ochotę narzekać, 

zamknij oczy i przypomnij sobie małe 

radości i te wielką radość, 

że Pan cię kocha.

 

Podejmij post od UCZUCIA ŻALU

i PRETENSJI do INNYCH.

Ciągle pracuj nad przebaczeniem tym, 

którzy cię zranili.

 

Podejmij post od PYCHY i ZAZDROŚCI, 

bo one rujnują twoje życie wewnętrzne. 

 

Gdy tak przeżyjesz Wielki Post bardzo 

głośno i radośnie będziesz śpiewał "ALLELUJA"

RÓŻANIEC MĘŻCZYZN

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mężczyzn do włączenia się w Maryjną wspólnotę mężczyzn. Każde spotkanie rozpoczynamy u stóp Maryi modlitwą różańcową o to co jest potrzebne dla każdego mężczyzny, dla żony, dzieci i rodziny. Podejmujemy walkę o świętość naszego życia i naszych rodzin chwytając w swoje dłonie różaniec - broń na szatana. Najważniejszym momentem spotkania jest Eucharystia, w której zawierzamy całe swoje życie. Po Mszy św. słuchamy Słowa Bożego, dzielimy się nim, by wprowadzać je w naszą codzienność. 

 

Spotkania odbywają się w ostatnią sobotę każdego miesiąca o godz. 10.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie. Zapraszamy. 

Najbliższe spotkanie w sobotę 29 lutego.

 

Posłuchaj czym dla męczyzny jest różaniec: https://www.youtube.com/watch?v=d5ifoo2x1kg

 

 

 

 

Rozmyślanka wielkopostna

 

Jak to jest ułożone?

Że świat uważa: Boga nie ma

Róbta co chceta

Życie takie krótkie

Kiedy czas na zabawę

I beztroskie bycie?

Ale...

Kiedy źle się dzieje

Kiedy cierpienie puka

Kiedy strach i niedola

Kiedy pusto na sercu

Kiedy płacz nie pozwala żyć.

Wtedy Bóg istnieje

Wtedy chcemy mu zaufać

Wtedy uginamy nogi

Wtedy nie ma, nie chce mi się

Wtedy nie ma, że nie wierzę.

 

/AL 25.02.2020 r./

Katechezy przedmałżeńskie odbedą się w dwa weekendy:

28-29 lutego i 1 marca 2020r. 

6,7,8 marca 2020r.

Katechezy odbędą się w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie o godz. 19.00

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy:

 


Światłem być

 

Zanim,

Spotkam się z Tobą Panie

Zanim,

Przekroczę progi Twojej świątyni

Pozwól,

Bym oczyścił własne wnętrze.

 

Zanim,

Stanę się Twoim dzieckiem

Przyniesionym na rękach rodziców

Naznacz mnie, łaską

Stania się użytecznym narzędziem.

 

/ AL 18.01.2018 r./

 

Dzisiaj jest

niedziela,
29 marca 2020

(89. dzień roku)

Święta

Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482