Menu

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku 26.05.2016r. Mszę Świętą odprawił ks. Piotr Kamiński

Powrót

 

Od lat już tylu, Czcigodny Kapłanie,

wypełniasz święcie służbę Swoją Bożą .

Ciężka to praca i ciężkie zadanie,

gdy dziś na świecie złe myśli się mnożą.

Zaprawdę słuszna należy się chwała,

Temu, kto przy nas jako pasterz stanie,

w winnicy Pańskiej kto tak wiernie działa

Jak Ty, Kapłanie!

Jak dobry rolnik uprawiasz Swą rolę,

wypleniasz chwasty, siejesz ziarno zdrowe.

Masz balsam modlitw na człowiecze bóle,

błogosławieństwo na chwile godowe,

pocieszyciela ma w Tobie strapiony.

Ojcze duchowny! Bądź błogosławiony!

 

Z okazji 31 rocznicy Święceń Kapłańskich składamy Ci Czcigodny Jubilacie życzenia,

niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem przez długie lata, a Chrystus, któremu przed laty zaufałeś

i powierzyłeś całe swoje życie, będzie zawsze przy Tobie, niech Cię umacnia, strzeże i prowadzi drogami Bożymi.

 

Z najlepszymi życzeniami i modlitwą – parafianie.

 

Sulechów 26 maja A.D.2016

Powrót

4 maja w błogosławionym dla Kościoła Powszechnego czasie, w roku jubileuszu Miłosierdzia Bożego, w 1050 rocznicę Chrztu Polski i w roku Światowych Dni Młodzieży, z okazji uroczystości Sakramentu Bierzmowania proboszcz ksiądz kanonik Andrzej Szkwarek w imieniu całego kościoła parafialnego w Sulechowie powitał Czcigodnego Księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Lityńskiego, czcigodnych prezbiterów, Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego wraz z małżonką , Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Kaczmara wraz z małżonką, architekta Stanisława Kruchlika oraz wszystkich gości. Następnie zwrócił się do Księdza Biskupa o odprawienie Najświętszej Ofiary w intencji obecnej młodzieży, ich rodziców i świadków bierzmowania.

Bóg będąc bogaty w miłosierdzie poprzez łaskę sakramentu chrztu świętego powołał zgromadzoną młodzież do szczególnej przyjaźni z sobą, do takiej bliskości, że mogą wołać Abba – Ojcze. W imieniu młodzieży Ksiądz proboszcz poprosił Księdza Biskupa, aby swoją apostolską posługą wkładania rąk, udzielił zgromadzonej młodzieży sakramentu Ducha Świętego. Młodzi ludzie, pełni życia i wiary, uświęceni sakramentem chrztu świętego, pokuty i Eucharystii dostąpili kolejnego daru tj. samego Ducha Świętego, powtórzył się dzień Pięćdziesiątnicy i oto ten wieczernik został napełniony Duchem Świętym – mocą z wysoka.

Kolejnym ważnym aspektem parafialnym uroczystości poprzez posługę Księdza Biskupa było odsłonięcie i poświęcenie dwóch tablic wdzięczności Parafian za długoletnią pracę kapłańską Księdza Prałata Michała Kaczmarka i Księdza Prałata Antoniego Mackiewicza, którzy stali się bardzo potrzebnymi dzisiaj, zwłaszcza młodzieży, autorytetami wiary i moralności, specjalistami w sferze modlitwy i duchowości kapłańskiej. Stąd w czasie uroczystości tak liczna obecność czcigodnych Księży, którzy swoją modlitwą dziękowali Bogu za śp. Kapłanów, których znali i z którymi pracowali. W uroczystościach uczestniczyli: ks. Prałat kan. Włodzimierz Lange, ks. Prof. kan. Jan Radkiewicz, ks. kan. Janusz Mikołajewicz, ks. Ludwik Walerowicz, ks. Dariusz Kamiński – kapelan Wojsk lotniczych, ks. Prałat Franciszek Puchalski, ks. kan. Andrzej Sapiecha – notariusz naszej diecezji, ks. Janusz Drgas, ks. Henryk Kaliszuk, ks. porucznik Piotr Furmański, ks. Andrzej Janicki, ks. Sławomir Kukla, diakon Piotr Cupiał, kleryk Piotr Goliński,. Sylwetki czcigodnych kapłanów zaprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kaczmar, który wraz z Burmistrzem Ignacym Odważnym odsłonił tablice „Wotum Wdzięczności”, a Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Lityński poświęcił je. Ksiądz Proboszcz podziękował chórowi Laudate Dominum, scholi i organiście za uświetnienie uroczystości oraz liturgicznej służbie ołtarza, panu kościelnemu, katechetom, i wszystkim osobom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił uczestnikom apostolskiego błogosławieństwa.

 

 

 

 

4 maja 2016r. o godzinie 17.00 odbędzie się

uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablic

jako „WOTUM WDZIĘCZNOŚCI”

Ks. Prałatowi Michałowi Kaczmarkowi

i Ks. Prałatowi Antoniemu Mackiewiczowi,

które dokona

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Lityński

 

Program uroczystości:

- MSZA ŚWIETA

- SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

- ODSŁONIĘCIE TABLIC 

14 kwietnia w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów odbyło się spotkanie upamiętniające „1050 rocznicę Chrztu Polski”. Jest to wydarzenie bardzo doniosłe w historii naszej państwowości. Historię początków chrystianizacji państwa polskiego opowiedział Przemysław Mikołajczyk nauczyciel historii z Zespołu Szkół w Sulechowie, który przygotował prezentację multimedialną. „Chrzest Polski”. Krótki montaż słowno - muzyczny zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie przygotowany przez nauczycielkę Sylwię Bączkiewicz. Spotkanie ubarwił występ zespołu ” Promyk” z Centrum Usług Socjalnych pod kierunkiem Magdaleny Szandurskiej. Podczas spotkania podsumowano gminny konkurs plastyczny” 1050 rocznica Chrztu Polski” dla klas IV-VI szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Na zakończenie uroczystości odśpiewano wspólnie pieśń „Boże coś Polskę”.

Powrót

17 kwietnia 2016r. odbyła się Msza Święta z prośbą o Boże błogosławieństwo dla pana Burmistrza Ignacego Odważnego wraz z podziękowaniem za wszelką okazaną życzliwość od chóru parafialnego Laudate Dominum.

 

 

Słów kilka...

 

Kto nie zna przeszłości,

nie może kosztować przyszłości...

Rainer Kunze

Myśl z przestrzeni społecznej

Jedni czytają horoskopy, inni G... lub sondaże, a jeszcze inni kalendarz katolicki.

 

Wojciech Cejrowski

 

Jan Budziaszek (muzyk z zespołu "Skaldowie")

Dzisiaj jest

niedziela,
29 maja 2016

(150. dzień roku)

Święta

Dziewiata Niedziela zwykla.

Krzyże