Menu

 

 

Sulechów:
Niedziela, poniedziałek, wtorek , środa - godz. 7:00., 9:00., 18:30.
 
Kalsk :
Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa - godz. 17:00.


SPOWIEDŹ ŚW.

Sulechów:
ŚRODA -GODZ. 7:00- 8:15 / 9:00-10:15 / 17:00-18:45
 
Kalsk: środa- godz. 16:30.

RORATY DLA DZIECI 

 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA O GODZ. 17.00

 

PIĄTEK O GODZ. 6.30. PO MSZY ŚW. W SALCE ŚNIADANIE DLA DZIECI

 

W piątek nie ma Mszy św. o godz. 7.00

 

RORATY DLA DOROSŁYCH

 

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY O GODZ. 7.00

 

PIĄTEK O GODZ. 6.30

 

 

ZABIERZ ZE SOBĄ LAMPIONGdzie jesteś dziecię?


Tak mi tęskno ...

Do światła

Do słonecznych dni.

 

Czekam i wypatruje

Przyjścia przyjaciela.

Czuję, że się spotkamy.

 

Oczy wypatrują nieustannie

Nie widząc go jeszcze,

Lecz serce i dusza szepcze

Niedługo cud narodzin będzie.

 

/ AL 14.11.2018 r./

18 października w Domu Katechetycznym przy naszym kościele otwarta została stała wystawa pamiątek po ks. Prałacie Michale Kaczmarku i ks. Prałacie Antonim Mackiewiczu. Przedmioty ks. Michała, którymi opiekowała się pani Alicja Stafecka zostały przekazane księdzu proboszczowi, a ks. Antoniego przechowywane były na plebanii.  Stworzenie godnego miejsca dla zachowanych przedmiotów i dokumentów stało się możliwe dzięki  pomocy Burmistrza Ignacego Odważnego i Prezesa SuPeKom Marka Lelito. Ksiądz Proboszcz wyraził swoją radość z faktu, że pamięć o byłych proboszczach ożywa. Stwierdził, że  sulechowianie mieli szczęście obcować z tak wyjątkowymi postaciami. Mieszkańcy i goście będą mogli zwiedzać wystawę i przypomnieć sobie postacie kapłanów.

Powrót

14 września 2018 r. odbyła się Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego – odpust parafialny. Mszy Św. przewodniczył Biskup Paweł Socha.

Powrót

Podziękowania złożone przez Ks. Biskupa Pawła Sochę i proboszcza Ks. Kanonika Andrzeja Szkwarka za okazaną pomoc przy II etapie renowacji i konserwacji okien nr 13,14,15,16 kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie

Powrót

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. Mateusz Pobihuszka – wikariusz z parafii św. Wojciecha w Kargowej.

Powrót

 

 

„Projekt budowlany II etap renowacji i konserwacji okien kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie przy Placu Kościelnym na działce Nr 176” wykonany przez architekta Stanisława Kruchlika, to kolejne zadanie realizowane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu proboszcza ks. kan. Andrzeja Szkwarka oraz pomocy Burmistrza Ignacego Odważnego i Radnych Rady Miejskiej w Sulechowie 22 czerwca 2018r. ksiądz proboszcz podpisał umowę z Gminą Sulechów na mocy, której udzielono dotacji celowej na realizację zadania: „II etap renowacji i konserwacji w roku 2018 okien elewacji wschodniej i południowej” (okna nr 13,14,15,16) w kwocie 50.000,00 zł.

 

 

 

Kolejne dofinansowanie na realizację zadania „Sulechów, Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – prace konserwatorskie i restauratorskie przy stolarce okiennej (okna nr 9,10,12)”  parafia otrzymała z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Lubuski.

 

3 lipca 2018r. w Gorzowie Wielkopolskim proboszcz ks. kan. Andrzej Szkwarek w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka zawarł umowę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr Barbarą Bielinis-Kopeć w kwocie 22.000.00 zł.

 

Wykonawcą prac jest pani Paulina Celecka – Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki z Marcinowic gm. Krosno Odrzańskie.

 

Zakończono prace naprawcze dachu oraz wnętrza wieży i poddasza naszego kościoła.

 

Dofinansowania jakie pozyskała parafia nie wystarczą na pokrycie wszystkich prac, brakuje jeszcze 40.000,00 zł, a czas na uzupełnienie wkładu własnego mamy tylko do 30 września 2018r. 

Ksiądz Proboszcz składa szczególne podziękowania wszystkim darczyńcom na remont naszej świątyni i dziękuje za każdą okazaną pomoc.

Ofiary przesyłać można na konto: BGŻ Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Swiętego: Nr konta: 03 1600 1462 1024 2313 8000 0001

 

Rada Parafialna

Powrót

W sobotę 26 maja o 10.00 w konkatedrze w Zielonej Górze sześciu diakonów przyjęło święcenia kapłańskie, których  udzielił bp Tadeusz Lityński.

Święcenia przyjęli diakoni z diecezjalnego seminarium duchownego w Paradyżu: Dariusz Korolik z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu, Marcin Krzyżanowski z parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Gorzowie Wlkp., Bartosz Warwarko z parafii pw.św. Anny w Jordanowie, Tomasz Westfal z parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze, Rafał Witkowski z parafii pw. św. Mikołaja w Skwierzynie oraz Wojciech Żabiński z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Klenicy.

Powrót

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Rocznica I Komunii Św. Kalsk 31 maja 2018 r.

Powrót

 

23 maja 2018 roku Proboszcz ksiądz kanonik Andrzej Szkwarek podpisał z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Wicemarszałków Romualda Gawlika oraz Stanisława Tomczyszyna umowę, na mocy której Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie udzielono dotacji na realizację zadania pod nazwą II etap renowacji i konserwacji okien Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. Kwota dotacji to 30 000 zł, co stanowi 23,53% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

 

3 maja 2018 roku obchodziliśmy uroczystość NMP Królowej Polski oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mszy św. w intencji naszej Ojczyzny oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przewodniczył Bp Krzysztof Białasik z Boliwii. Po Mszy św. dalsza część Uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego.


Powrót

 


W czwartek 12 kwietnia w czasie obrad 59 Sesji Rady Miejskiej w Sulechowie p. Janina Hałuszczak - Zastępca Przewodniczącego Zespołu CARITAS przy naszej parafii została wyróżniona okolicznościowym dyplomem wręczonym przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarę Suwałę oraz Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego.

Wyróżnienie to stanowi wyraz uznania dla szczególnej misji jaką jest bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi.

Dzisiaj jest

sobota,
15 grudnia 2018

(349. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482