Menu

Renowacja i konserwacja witraża w oknie nr 17 (na chórze) - wartość prac – 25.678,00 zł.

Renowacja i konserwacja stolarki okiennej okien nr 7,11 i 17 - wartość prac – 81.226,54 zł.

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy oknie witrażowym nr 19 - wartość prac 39.731,00 zł.

Prace konserwatorskie i restauratorskie cegły wokół okna witrażowego nr 19 - wartość prac 12.000,00 zł.

Rozbiórka muru okalającego plebanię i odzyskanie cegły do ponownego użycia – 6.000,00 zł.

Badania archeologiczne posadzki w kościele filialnym w Kalsku – 3000,00 zł.

Wykonanie posadzki w kościele filialnym w Kalsku – 87.706,07 zł.

Badania archeologiczne ścian w kościele filialnym w Kalsku – 1.000,00 zł.

 

Wartość wszystkich prac ogółem to kwota 256.341,61 zł.

 

W 2019r. parafia pozyskała dotacje celowe na w/w prace:

Z Gminy Sulechów – 50.000,00 zł. na renowację okien i 40.000,00 zł. na posadzkę w Kalsku.

Od Samorządu Lubuskiego – 20.000,00 zł. także na renowację okien oraz od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków – 25.000,00 zł. na okno witrażowe nr 19

 

Reasumując w 2019r. parafia pozyskała środki w kwocie 135.000,00 zł.


Do renowacji pozostały dwa okna witrażowe nr 18 i 20, które obecnie nie będą remontowane.

W miesiącu sierpniu br. nasza parafia otrzymała pozwolenia od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze i ze Starostwa Zielonogórskiego na prace remontowo budowlane.

 

 

W wyniku konkursu ofert wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej na kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie”. Wartość kosztorysowa robót ogółem to kwota 599.099,81 zł. Dlatego Proboszcz ks. kan. Andrzej Szkwarek i Rada Parafialna zwracają się o wsparcie i pomoc wspierającą inicjatywę koniecznego remontu.

 

 

Ofiary można przekazać na wydzielony w Banku Spółdzielczym w Siedlcu rachunek:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. ul. Pl. Kościelny 4

66-100 Sulechów

o numerze: 51 9660 0007 0014 6779 2000 0030

 

Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.

Pod koniec lipca po otrzymaniu pozytywnej decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia ze Starostwa Zielonogórskiego zrealizowano pierwszy etap  zadania rozbiórka i odtworzenie części muru okalającego plebanię od strony ul. Okrężnej, który był przechylony i zagrażał bezpieczeństwu pieszych oraz zmotoryzowanych mieszkańców.  Z uwagi na pilniejsze potrzeby szczególnie wymiana pokrycia dachowego na kościele prace przy ogrodzeniu zostały rozłożone na trzy lata:

- rok 2019 rozbiórka ogrodzenia i odzyskanie cegły (zrealizowano)

- rok 2020 prace archeologiczne po otrzymaniu pozwolenia od konserwatora

- rok 2021 odtworzenie muru z odzyskanej cegły.

Powrót

Dzisiaj jest

wtorek,
22 października 2019

(295. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482