Menu

CHRZEST

 

 

1. Rodzice proszący o Chrzest dla swego dziecka zgłaszają się w Kancelarii Parafialnej przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą.

2. Aby można było sporządzić akt Chrztu Świętego należy przedstawić następujące dokumenty:

- urzędowy akt urodzenia dziecka (oryginał);

- pozwolenie udzielenia Chrztu Świętego poza parafią zamieszkania (nie zameldowania) - jeśli dziecko nie jest z Parafii Podwyższenia Krzyża w Sulechowie);

- zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność rodziców chrzestnych (jeśli są spoza Parafii Podwyższenia Krzyża w Sulechowie).

3. Aby można było sporządzić kompletny akt Chrztu świętego, należy podać również dokładne dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres. Rodzice chrzestni muszą być osobami, które przyjęły sakrament bierzmowania, są wierzące, praktykujące - m.in. nie żyją w związkach niesakramentalnych.

4. Kartki do spowiedzi przed Chrztem Świętym rodzice i chrzestni otrzymują w Kancelarii pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty (np. życie rodziców dziecka w związku niesakramentalnym).

5. Wramach przygotowania do Chrztu zarówno rodzice jak i chrzestni powinni odbyć nauki, które skłądają się z 4 spotkań:

- Rozmowa duszpasterska z rodzicami (przy okazji spotkania w zgłoszenia się w kancelarii parafialnej)

- Konferencja o Chrzcie jako nowym życiu w Chrystusie oraz o roli i zadaniach rodziców i chrzestnych (II niedziela miesiąca o 17:00 w salce)

- Instrukcja liturgiczna (w sobotę przed I i III niedzielą miesiąca - o 17:30 w salce)

Nauki można odbyć w dowolnej parafii. Zaświadczenie o naukach jest ważne dla kolejnych chrztów. Zachęca się, by odbyć je przed urodzeniem dziecka, gdy bycie rodzicem lub chrzestnym jest już spodziewane.

6. Sakramentu Chrztu Świętego udziela się na Mszy świętej w I i III niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11.00.

7. W dniu Chrztu Świętego przychodzimy do kościoła na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Ojciec Chrzestny powiadamia księdza o przybyciu do świątyni (przynosi również do zakrystii kartki od spowiedzi). Jeśli Chrzest Święty jest udzielany w czasie Mszy Świętej, to rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem czekają na rozpoczęcie liturgii w przedsionku kościoła.

 

 

 

 

 

MAŁŻEŃŚTWO

 

 

1. Termin ślubu można rezerwować od sierpnia na kolejny rok kalendarzowy.

2. Pary zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej na trzy i pół miesiąca przed planowanym terminem ślubu z następującymi dokumentami:

-         ważne dowody osobiste;

-         świadectwa Chrztu Świętego (jeśli chrzest został przyjęty w parafii innej niż parafia ślubu, świadectwo nie może być wydane wcześniej niż pół roku wstecz);

-         świadectwa ukończenia nauki religii ze szkoły ponadgimnazjalnej;

-         zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;

-         zgodę na zawarcie ślubu (jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka w parafii, w której zostanie zawarte małżeństwo).

3. W czasie pierwszego spotkania narzeczeni (jeśli są z innej parafii, niż parafia ślubu) otrzymują druk zapowiedzi przedślubnychktóry jak najszybciej należy przekazać do księdza z parafii zamieszkania i w odpowiednim czasie zwrócić.

4. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do odbycia trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego (należy umówić je z Panią Konsultantką).

5. Narzeczeni powinni również jak najszybciej po pierwszej wizycie uzgodnić termin ślubu z Panem Organistą, a także zorganizować (ewentualnie w porozumieniu z innymi parami, które ślub mają tego samego dnia – numer telefonu otrzymują od księdza) odpowiednią dekorację kościoła (np. bez rozsypywania kwiatowych płatków na podłodze kościoła).

6. Na drugie spotkanie z księdzem w Kancelarii narzeczeni przynoszą oprócz zapowiedzi z adnotacją wygłoszenia, potwierdzenia odbycia spotkań w Poradni, również druk zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli zawarcie małżeństwa będzie miało formę konkordatową; w innym przypadku, przy wcześniejszym zawarciu małżeństwa cywilnego, oryginał aktu zawarcia tego małżeństwa). W czasie tego spotkania narzeczeni podają również dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Ewentualne Inne zasady dotyczące tego spotkania muszą być ustalone z księdzem.

7. W dniu ślubu narzeczeni przybywają do kościoła na 10 minut przed ceremonią. Świadek przynosi do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi.

8. Według tradycji z okazji ślubu narzeczeni składają ofiarę. Nie jest ona zapłatą za usługę, ale datkiem złożonym na utrzymanie kościoła i parafii.

Dzisiaj jest

niedziela,
29 marca 2020

(89. dzień roku)

Święta

Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482