Menu

CHRZEST

 

 

1. Rodzice proszący o Chrzest dla swego dziecka zgłaszają się w Kancelarii Parafialnej przynajmniej na trzy tygodnie przed planowaną datą.

2. Aby można było sporządzić akt Chrztu Świętego należy przedstawić następujące dokumenty:

- urzędowy akt urodzenia dziecka (oryginał);

- pozwolenie udzielenia Chrztu Świętego poza parafią zamieszkania (nie zameldowania) - jeśli dziecko nie jest z Parafii Podwyższenia Krzyża w Sulechowie);

- zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność rodziców chrzestnych (jeśli są spoza Parafii Podwyższenia Krzyża w Sulechowie).

3. Aby można było sporządzić kompletny akt Chrztu świętego, należy podać również dokładne dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres. Rodzice chrzestni muszą być osobami, które przyjęły sakrament bierzmowania, są wierzące, praktykujące - m.in. nie żyją w związkach niesakramentalnych.

4. Kartki do spowiedzi przed Chrztem Świętym rodzice i chrzestni otrzymują w Kancelarii pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty (np. życie rodziców dziecka w związku niesakramentalnym).

5. Przed udzieleniem Chrztu Świętego odbywa się nauka przygotowująca do tego ważnego wydarzenia zawsze w sobotę przed I i III niedzielą miesiąca - o 17:30 w kościele parafialnym.

6. Sakramentu Chrztu Świętego udziela się na Mszy świętej w I i III niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11.00.

7. W dniu Chrztu Świętego przychodzimy do kościoła na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Ojciec Chrzestny powiadamia księdza o przybyciu do świątyni (przynosi również do zakrystii kartki od spowiedzi). Jeśli Chrzest Święty jest udzielany w czasie Mszy Świętej, to rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem czekają na rozpoczęcie liturgii w przedsionku kościoła.

 

 

 

 

 

MAŁŻEŃŚTWO

 

 

1. Termin ślubu można rezerwować od sierpnia na kolejny rok kalendarzowy.

2. Pary zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej na trzy i pół miesiąca przed planowanym terminem ślubu z następującymi dokumentami:

-         ważne dowody osobiste;

-         świadectwa Chrztu Świętego (jeśli chrzest został przyjęty w parafii innej niż parafia ślubu, świadectwo nie może być wydane wcześniej niż pół roku wstecz);

-         świadectwa ukończenia nauki religii ze szkoły ponadgimnazjalnej;

-         zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;

-         zgodę na zawarcie ślubu (jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka w parafii, w której zostanie zawarte małżeństwo).

3. W czasie pierwszego spotkania narzeczeni (jeśli są z innej parafii, niż parafia ślubu) otrzymują druk zapowiedzi przedślubnychktóry jak najszybciej należy przekazać do księdza z parafii zamieszkania i w odpowiednim czasie zwrócić.

4. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do odbycia trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego (należy umówić je z Panią Konsultantką).

5. Narzeczeni powinni również jak najszybciej po pierwszej wizycie uzgodnić termin ślubu z Panem Organistą, a także zorganizować (ewentualnie w porozumieniu z innymi parami, które ślub mają tego samego dnia – numer telefonu otrzymują od księdza) odpowiednią dekorację kościoła (np. bez rozsypywania kwiatowych płatków na podłodze kościoła).

6. Na drugie spotkanie z księdzem w Kancelarii narzeczeni przynoszą oprócz zapowiedzi z adnotacją wygłoszenia, potwierdzenia odbycia spotkań w Poradni, również druk zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli zawarcie małżeństwa będzie miało formę konkordatową; w innym przypadku, przy wcześniejszym zawarciu małżeństwa cywilnego, oryginał aktu zawarcia tego małżeństwa). W czasie tego spotkania narzeczeni podają również dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Ewentualne Inne zasady dotyczące tego spotkania muszą być ustalone z księdzem.

7. W dniu ślubu narzeczeni przybywają do kościoła na 10 minut przed ceremonią. Świadek przynosi do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi.

8. Według tradycji z okazji ślubu narzeczeni składają ofiarę. Nie jest ona zapłatą za usługę, ale datkiem złożonym na utrzymanie kościoła i parafii.

Dzisiaj jest

sobota,
23 września 2017

(266. dzień roku)

Święta

Sobota, XXIV Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie św

Krzyże

CEGIEŁKI NA REMONT KOŚCIOŁA