Menu

Powrót

4 maja w błogosławionym dla Kościoła Powszechnego czasie, w roku jubileuszu Miłosierdzia Bożego, w 1050 rocznicę Chrztu Polski i w roku Światowych Dni Młodzieży, z okazji uroczystości Sakramentu Bierzmowania proboszcz ksiądz kanonik Andrzej Szkwarek w imieniu całego kościoła parafialnego w Sulechowie powitał Czcigodnego Księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Lityńskiego, czcigodnych prezbiterów, Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego wraz z małżonką , Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Kaczmara wraz z małżonką, architekta Stanisława Kruchlika oraz wszystkich gości. Następnie zwrócił się do Księdza Biskupa o odprawienie Najświętszej Ofiary w intencji obecnej młodzieży, ich rodziców i świadków bierzmowania.

Bóg będąc bogaty w miłosierdzie poprzez łaskę sakramentu chrztu świętego powołał zgromadzoną młodzież do szczególnej przyjaźni z sobą, do takiej bliskości, że mogą wołać Abba – Ojcze. W imieniu młodzieży Ksiądz proboszcz poprosił Księdza Biskupa, aby swoją apostolską posługą wkładania rąk, udzielił zgromadzonej młodzieży sakramentu Ducha Świętego. Młodzi ludzie, pełni życia i wiary, uświęceni sakramentem chrztu świętego, pokuty i Eucharystii dostąpili kolejnego daru tj. samego Ducha Świętego, powtórzył się dzień Pięćdziesiątnicy i oto ten wieczernik został napełniony Duchem Świętym – mocą z wysoka.

Kolejnym ważnym aspektem parafialnym uroczystości poprzez posługę Księdza Biskupa było odsłonięcie i poświęcenie dwóch tablic wdzięczności Parafian za długoletnią pracę kapłańską Księdza Prałata Michała Kaczmarka i Księdza Prałata Antoniego Mackiewicza, którzy stali się bardzo potrzebnymi dzisiaj, zwłaszcza młodzieży, autorytetami wiary i moralności, specjalistami w sferze modlitwy i duchowości kapłańskiej. Stąd w czasie uroczystości tak liczna obecność czcigodnych Księży, którzy swoją modlitwą dziękowali Bogu za śp. Kapłanów, których znali i z którymi pracowali. W uroczystościach uczestniczyli: ks. Prałat kan. Włodzimierz Lange, ks. Prof. kan. Jan Radkiewicz, ks. kan. Janusz Mikołajewicz, ks. Ludwik Walerowicz, ks. Dariusz Kamiński – kapelan Wojsk lotniczych, ks. Prałat Franciszek Puchalski, ks. kan. Andrzej Sapiecha – notariusz naszej diecezji, ks. Janusz Drgas, ks. Henryk Kaliszuk, ks. porucznik Piotr Furmański, ks. Andrzej Janicki, ks. Sławomir Kukla, diakon Piotr Cupiał, kleryk Piotr Goliński,. Sylwetki czcigodnych kapłanów zaprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kaczmar, który wraz z Burmistrzem Ignacym Odważnym odsłonił tablice „Wotum Wdzięczności”, a Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Lityński poświęcił je. Ksiądz Proboszcz podziękował chórowi Laudate Dominum, scholi i organiście za uświetnienie uroczystości oraz liturgicznej służbie ołtarza, panu kościelnemu, katechetom, i wszystkim osobom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił uczestnikom apostolskiego błogosławieństwa.

 

Dzisiaj jest

niedziela,
29 marca 2020

(89. dzień roku)

Święta

Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482