Menu

8 października 2017r. Pierwszy Synod Diecezjalny w Sulechowie ph. „Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele” Zwołany!

 

Synod diecezjalny jest zebraniem kapłanów i innych wiernych określonej diecezji w celu świadczenia pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. Zwołanie synodu należy do biskupa diecezjalnego. On również proponuje tematy do synodalnej dyskusji, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół. Celem synodu jest odnowienie i wzmocnienie Kościoła diecezjalnego oraz pobudzenie jego zapału ewangelizacyjnego. Prace synodu toczą się przede wszystkim na sesjach plenarnych. Jeśli wymaga tego zakres omawianych zagadnień, w ramach synodu mogą funkcjonować komisje tematyczne zajmujące się kwestiami szczegółowymi. W debatę synodalną mogą się włączyć wszyscy diecezjanie angażując się w pracę zespołów synodalnych w parafiach lub innych środowiskach duszpasterskich, albo kierując swoje wnioski bezpośrednio do sekretariatu synodu.

 

MODLITWA SYNODALNA DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH 

 

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza,

 

ogarnięci Bożą Miłością

oddaliście życie dla Chrystusa,

świadcząc o prawdzie Ewangelii.

Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi

dar Ducha i łaskę przemiany,

aby zbawcza moc Chrztu świętego

kierowała naszą służbą w Kościele.

Pomóżcie nam zachować czujność,

wypraszajcie łaskę modlitwy,

i wspierajcie w składaniu świadectwa.

Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących

i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne.

 

Niech Wasza odwaga

 

pociągnie małodusznych i umocni słabych,

a wszystkich uwolni od lęku

 

przed mocami ciemności i potęgami tego świata.

Waszemu wstawiennictwu powierzamy

Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła,

by gorejące pochodnie Męczenników

prowadziły go ku nowym czasom.

Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu,

pochyli się nad naszą słabością

i obdarzy łaską nawrócenia,

a zebrany na Synodzie Kościół

zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa,

który żyje i króluje na wieki wieków. 

 

Amen.

Dzisiaj jest

niedziela,
29 marca 2020

(89. dzień roku)

Święta

Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482