Menu

8 października 2017r. Pierwszy Synod Parafialny w Sulechowie ph. „Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele” Zwołany!

 

Synod diecezjalny jest zebraniem kapłanów i innych wiernych określonej diecezji w celu świadczenia pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. Zwołanie synodu należy do biskupa diecezjalnego. On również proponuje tematy do synodalnej dyskusji, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół. Celem synodu jest odnowienie i wzmocnienie Kościoła diecezjalnego oraz pobudzenie jego zapału ewangelizacyjnego. Prace synodu toczą się przede wszystkim na sesjach plenarnych. Jeśli wymaga tego zakres omawianych zagadnień, w ramach synodu mogą funkcjonować komisje tematyczne zajmujące się kwestiami szczegółowymi. W debatę synodalną mogą się włączyć wszyscy diecezjanie angażując się w pracę zespołów synodalnych w parafiach lub innych środowiskach duszpasterskich, albo kierując swoje wnioski bezpośrednio do sekretariatu synodu.


MODLITWA SYNODALNA DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH 

 

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza,

 

ogarnięci Bożą Miłością

oddaliście życie dla Chrystusa,

świadcząc o prawdzie Ewangelii.

Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi

dar Ducha i łaskę przemiany,

aby zbawcza moc Chrztu świętego

kierowała naszą służbą w Kościele.

Pomóżcie nam zachować czujność,

wypraszajcie łaskę modlitwy,

i wspierajcie w składaniu świadectwa.

Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących

i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne.

 

Niech Wasza odwaga

 

pociągnie małodusznych i umocni słabych,

a wszystkich uwolni od lęku

 

przed mocami ciemności i potęgami tego świata.

Waszemu wstawiennictwu powierzamy

Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła,

by gorejące pochodnie Męczenników

prowadziły go ku nowym czasom.

Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu,

pochyli się nad naszą słabością

i obdarzy łaską nawrócenia,

a zebrany na Synodzie Kościół

zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa,

który żyje i króluje na wieki wieków. 

 

Amen.

Dzisiaj jest

sobota,
20 października 2018

(293. dzień roku)

Święta

Sobota, XXVIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482