Menu

Niestrudzone dążenie Proboszcza ks. kan. Andrzeja Szkwarka doprowadziło do renowacji i konserwacji pięciu okien elewacji północnej Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie. W styczniu br. ks. Proboszcz złożył wniosek o przyznanie pomocy, który został zaopiniowany pozytywnie. W maju po podpisaniu umowy Parafia uzyskała pomoc finansową od Województwa Lubuskiego na kwotę 50.000,00zł. Parafia otrzymała także pomoc od Gminy Sulechów w kwocie 18.000,00zł. Zadanie wykonała Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Paulina Celecka – Marcinowice gm. Krosno Odrzańskie. Nadzór nad całością prac sprawowała Barbara Bielinis – Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze, a bezpośredni nadzór konserwatorski nad wykonywanymi pracami miał Dominik Kwaśniak. Inspektorem nadzoru i wykonawcą projektu był Stanisław Kruchlik. Prace zakończono 29 września 2017r. Całkowity koszt renowacji i konserwacji okien wyniósł 158.667,12zł brutto. Po zapłaceniu wystawionej przez wykonawcę faktury (100% wartości) ks. Proboszcz złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej. Wykonane prace znacznie poprawiły wygląd zabytku i zabezpieczyły go przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Kościół w Sulechowie wymaga wielu prac remontowych, ks. Proboszcz i mieszkańcy bez wsparcia nie są w stanie ich wykonać mimo ofiar zbieranych na ten cel. W każdy remont zaangażowani są ludzie, którzy bezinteresownie pomagają w różnych sprawach, dlatego ks. Proboszcz jest im wdzięczny za okazaną pomoc i życzliwość, a szczególne podziękowania kieruje do:

Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,

Rady Miejskiej w Sulechowie,

Ofiarodawców, którzy pomogli zgromadzić potrzebne środki,

Pana Ignacego Odważnego – Burmistrza Sulechowa,

Pana Edwarda Fedko - Kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy Sulechów,

Pana Marka Maćkowiaka, pani Joanny Lange i pana Bartosza Budy - pracowników Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy oraz Biura Rady Miejskiej w Sulechowie,

Pani Barbary Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze

Pana Dominika Kwaśniaka - Inspektora Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze,

Pana Stanisława Kruchlika – wykonawcy projektu i inspektora nadzoru,

Pana Andrzeja Tomczaka , który na bieżąco służy radą i pomocą.

 

Kolejne poważne przedsięwzięcia to konserwacja i renowacja pozostałych okien oraz malowanie wnętrza kościoła.


tekst: Jolanta Grefling

Powrót

Dzisiaj jest

niedziela,
29 marca 2020

(89. dzień roku)

Święta

Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482