Menu

Niestrudzone dążenie Proboszcza ks. kan. Andrzeja Szkwarka doprowadziło do renowacji i konserwacji pięciu okien elewacji północnej Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie. W styczniu br. ks. Proboszcz złożył wniosek o przyznanie pomocy, który został zaopiniowany pozytywnie. W maju po podpisaniu umowy Parafia uzyskała pomoc finansową od Województwa Lubuskiego na kwotę 50.000,00zł. Parafia otrzymała także pomoc od Gminy Sulechów w kwocie 18.000,00zł. Zadanie wykonała Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Paulina Celecka – Marcinowice gm. Krosno Odrzańskie. Nadzór nad całością prac sprawowała Barbara Bielinis – Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze, a bezpośredni nadzór konserwatorski nad wykonywanymi pracami miał Dominik Kwaśniak. Inspektorem nadzoru i wykonawcą projektu był Stanisław Kruchlik. Prace zakończono 29 września 2017r. Całkowity koszt renowacji i konserwacji okien wyniósł 158.667,12zł brutto. Po zapłaceniu wystawionej przez wykonawcę faktury (100% wartości) ks. Proboszcz złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej. Wykonane prace znacznie poprawiły wygląd zabytku i zabezpieczyły go przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Kościół w Sulechowie wymaga wielu prac remontowych, ks. Proboszcz i mieszkańcy bez wsparcia nie są w stanie ich wykonać mimo ofiar zbieranych na ten cel. W każdy remont zaangażowani są ludzie, którzy bezinteresownie pomagają w różnych sprawach, dlatego ks. Proboszcz jest im wdzięczny za okazaną pomoc i życzliwość, a szczególne podziękowania kieruje do:

Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,

Rady Miejskiej w Sulechowie,

Ofiarodawców, którzy pomogli zgromadzić potrzebne środki,

Pana Ignacego Odważnego – Burmistrza Sulechowa,

Pana Edwarda Fedko - Kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy Sulechów,

Pana Marka Maćkowiaka, pani Joanny Lange i pana Bartosza Budy - pracowników Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy oraz Biura Rady Miejskiej w Sulechowie,

Pani Barbary Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze

Pana Dominika Kwaśniaka - Inspektora Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze,

Pana Stanisława Kruchlika – wykonawcy projektu i inspektora nadzoru,

Pana Andrzeja Tomczaka , który na bieżąco służy radą i pomocą.

 

Kolejne poważne przedsięwzięcia to konserwacja i renowacja pozostałych okien oraz malowanie wnętrza kościoła.


tekst: Jolanta Grefling

Powrót

Dzisiaj jest

środa,
21 listopada 2018

(325. dzień roku)

Święta

Środa, XXXIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482