Menu

Mając na uwadze wieloletnią działalność chóru LAUDATE DOMINUM (od 1945 roku) przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie, a także bogate tradycje muzyczne miasta Sulechów - tj. liczne koncerty chóralne, pianistyczne, kameralne, zachęcam wiernych ze wszystkich sulechowskich oraz okolicznych parafii, posiadających predyspozycje muzyczne do włączenia się w działalność muzyczno – śpiewaczą.

Istnieje możliwość powołania, na bazie już istniejących grup chóralnych, jednego, międzyparafialnego (dekanalnego) chóru. Wg dotychczasowego porządku, próby chóru Laudate Dominum odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach 19.15 – 21.00. Chór zapewnia „oprawę” liturgiczno–muzyczną w przynajmniej 2 niedziele w miesiącu oraz w święta i wszelkie uroczystości. Pozytywnie odpowiadamy także na zaproszenia na odpusty lub koncerty kolędowe (odpust w Starym Dworze, wspólne kolędowanie w Smolnie Wielkim i wiele innych).

Niestety z biegiem lat stan liczebny chórzystów zmniejsza się, stąd pomysł na „uratowanie” i odświeżenie formuły chóru. Chcemy wspólnie pielęgnować bogate tradycje muzyczne naszego regionu w jeszcze szerszej formie niż dotychczas. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, chór międzyparafialny występowałby rotacyjnie w sulechowskich, a także okolicznych kościołach podczas wybranych Liturgii i uroczystości Wszelkie osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie organizacyjne we wtorek od godz 19.15 w salce katechetycznej przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie, a także na inne wtorkowe próby chóru. Serdecznie zachęcam wszystkich do wspólnego śpiewania i kultywowania regionalnych tradycji.

P.S. Uczestnictwo w innych działających już grupach i zespołach nie wyklucza udziału w tym przedsięwzięciu.

 

 

Organista parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie

Leszek Knopp  

Dzisiaj jest

piątek,
03 kwietnia 2020

(94. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482