Menu

Mając na uwadze wieloletnią działalność chóru LAUDATE DOMINUM (od 1945 roku) przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie, a także bogate tradycje muzyczne miasta Sulechów - tj. liczne koncerty chóralne, pianistyczne, kameralne, zachęcam wiernych ze wszystkich sulechowskich oraz okolicznych parafii, posiadających predyspozycje muzyczne do włączenia się w działalność muzyczno – śpiewaczą.

Istnieje możliwość powołania, na bazie już istniejących grup chóralnych, jednego, międzyparafialnego (dekanalnego) chóru. Wg dotychczasowego porządku, próby chóru Laudate Dominum odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach 19.15 – 21.00. Chór zapewnia „oprawę” liturgiczno–muzyczną w przynajmniej 2 niedziele w miesiącu oraz w święta i wszelkie uroczystości. Pozytywnie odpowiadamy także na zaproszenia na odpusty lub koncerty kolędowe (odpust w Starym Dworze, wspólne kolędowanie w Smolnie Wielkim i wiele innych).

Niestety z biegiem lat stan liczebny chórzystów zmniejsza się, stąd pomysł na „uratowanie” i odświeżenie formuły chóru. Chcemy wspólnie pielęgnować bogate tradycje muzyczne naszego regionu w jeszcze szerszej formie niż dotychczas. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, chór międzyparafialny występowałby rotacyjnie w sulechowskich, a także okolicznych kościołach podczas wybranych Liturgii i uroczystości Wszelkie osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie organizacyjne we wtorek od godz 19.15 w salce katechetycznej przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie, a także na inne wtorkowe próby chóru. Serdecznie zachęcam wszystkich do wspólnego śpiewania i kultywowania regionalnych tradycji.

P.S. Uczestnictwo w innych działających już grupach i zespołach nie wyklucza udziału w tym przedsięwzięciu.

 

 

Organista parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie

Leszek Knopp  

Dzisiaj jest

środa,
21 listopada 2018

(325. dzień roku)

Święta

Środa, XXXIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482