Menu


„Projekt budowlany II etap renowacji i konserwacji okien kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie przy Placu Kościelnym na działce Nr 176” wykonany przez architekta Stanisława Kruchlika, to kolejne zadanie realizowane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu proboszcza ks. kan. Andrzeja Szkwarka oraz pomocy Burmistrza Ignacego Odważnego i Radnych Rady Miejskiej w Sulechowie 22 czerwca 2018r. ksiądz proboszcz podpisał umowę z Gminą Sulechów na mocy, której udzielono dotacji celowej na realizację zadania: „II etap renowacji i konserwacji w roku 2018 okien elewacji wschodniej i południowej” (okna nr 13,14,15,16) w kwocie 50.000,00 zł.

Kolejne dofinansowanie na realizację zadania „Sulechów, Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – prace konserwatorskie i restauratorskie przy stolarce okiennej (okna nr 9,10,12)”  parafia otrzymała z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Lubuski.

 

3 lipca 2018r. w Gorzowie Wielkopolskim proboszcz ks. kan. Andrzej Szkwarek w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka zawarł umowę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr Barbarą Bielinis-Kopeć w kwocie 22.000.00 zł.

 

Wykonawcą prac jest pani Paulina Celecka – Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki z Marcinowic gm. Krosno Odrzańskie.

 

Zakończono prace naprawcze dachu oraz wnętrza wieży i poddasza naszego kościoła.

Dofinansowania jakie pozyskała parafia nie wystarczą na pokrycie wszystkich prac, brakuje jeszcze 40.000,00 zł, a czas na uzupełnienie wkładu własnego mamy tylko do 30 września 2018r. 

Ksiądz Proboszcz składa szczególne podziękowania wszystkim darczyńcom na remont naszej świątyni i dziękuje za każdą okazaną pomoc.

Ofiary przesyłać można na konto: BGŻ Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Swiętego: Nr konta: 03 1600 1462 1024 2313 8000 0001

 

Rada Parafialna

Dzisiaj jest

sobota,
28 marca 2020

(88. dzień roku)

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482