Menu


„Projekt budowlany II etap renowacji i konserwacji okien kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie przy Placu Kościelnym na działce Nr 176” wykonany przez architekta Stanisława Kruchlika, to kolejne zadanie realizowane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu proboszcza ks. kan. Andrzeja Szkwarka oraz pomocy Burmistrza Ignacego Odważnego i Radnych Rady Miejskiej w Sulechowie 22 czerwca 2018r. ksiądz proboszcz podpisał umowę z Gminą Sulechów na mocy, której udzielono dotacji celowej na realizację zadania: „II etap renowacji i konserwacji w roku 2018 okien elewacji wschodniej i południowej” (okna nr 13,14,15,16) w kwocie 50.000,00 zł.

Kolejne dofinansowanie na realizację zadania „Sulechów, Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – prace konserwatorskie i restauratorskie przy stolarce okiennej (okna nr 9,10,12)”  parafia otrzymała z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Lubuski.

 

3 lipca 2018r. w Gorzowie Wielkopolskim proboszcz ks. kan. Andrzej Szkwarek w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka zawarł umowę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr Barbarą Bielinis-Kopeć w kwocie 22.000.00 zł.

 

Wykonawcą prac jest pani Paulina Celecka – Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki z Marcinowic gm. Krosno Odrzańskie.

 

Zakończono prace naprawcze dachu oraz wnętrza wieży i poddasza naszego kościoła.

Dofinansowania jakie pozyskała parafia nie wystarczą na pokrycie wszystkich prac, brakuje jeszcze 40.000,00 zł, a czas na uzupełnienie wkładu własnego mamy tylko do 30 września 2018r. 

Ksiądz Proboszcz składa szczególne podziękowania wszystkim darczyńcom na remont naszej świątyni i dziękuje za każdą okazaną pomoc.

Ofiary przesyłać można na konto: BGŻ Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Swiętego: Nr konta: 03 1600 1462 1024 2313 8000 0001

 

Rada Parafialna

Dzisiaj jest

środa,
18 września 2019

(261. dzień roku)

Święta

Środa, XXIV Tydzień zwykły
Rok C, I
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482