Menu

Wspólnota Przyjaciół Paradyża

Dzieło modlitwy w intencji

nowych powołań do kapłaństwa i za już powołanych

 

Spotkania odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca o godzinie 17:00 w salce katechetycznej. Wspólnie modlimy się, dzielimy się doświadczeniem wiary, a także rozważamy tematy dotyczące wiary, Pisma Świętego, moralności.

 

Zapraszamy nowych członków, którym nie jest obojętna sprawa nowych powołań kapłańskich. Posiadamy kronikę prowadzoną od założenia, czyli przez około 25 lat. Organizujemy też świąteczne wyjazdy do Seminarium Duchownego w Paradyżu i odwiedzamy kleryków. Oprócz tego w pierwsze czwartki miesiąca uczestniczymy we Mszy Św., podczas której szczególnie modlimy się w intencji powołań oraz przygotowujemy liturgię.

 

Stałe zobowiązania Przyjaciół Paradyża:

1) codziennie: jedna cząstka różańca i modlitwa „Przyjaciół Paradyża”

2) co miesiąc: Komunia św. w pierwszy czwartek miesiąca lub w najbliższym możliwym dniu

 

MODLITWA PRZYJACIÓŁ PARADYŻA

Niepokalana Dziewico, Maryjo, której Bóg powierzył wychowanie Jezusa, Zbawiciela świata, bądź wychowawczynią licznych młodych ludzi, których Duch Święty rozpali pragnienia pójścia na służbę Odwiecznej miłości.

Upraszaj im łaskę rozeznania i odczytania daru powołania i gotowości pokornego pełnienia woli Bożej aż do całkowitego zapomnienia o sobie i zjednoczenia z Jezusem.

Wszystkim powołanym bądź pomocą i ostoją w czas próby i zwątpienia.

Twojej opiece i obronie polecamy szczególnie nasze Seminarium Duchowne, aby nieustannie wzrastała tam pokora i cierpliwość, pracowitość i uczciwość, wiara żywa, a nade wszystko miłość do Ciebie i Twojego Syna, ranionego grzechami w sercach ludzi.

Matko Cierpliwie Słuchająca, miej w szczególnej opiece tych kapłanów i kleryków, którzy dzisiaj najbardziej potrzebują Twej pomocy.

Ozdobo Paradyża, Matko Słowa Przedwiecznego, nie gardź słowami moimi, ale je łaskawie wysłuchaj. Amen.


 

 

Dzisiaj jest

piątek,
03 kwietnia 2020

(94. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482