Menu

1. Metryka chrztu (z parafii gdzie kandydat był ochrzczony)

2. Pozwolenie z parafii miejsca zamieszkania ( w przypadku kiedy kandydat mieszka poza parafią, w której przyjmuje sakrament bierzmowania)

3. Uzupełniony dzienniczek kandydata do bierzmowania

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Podanie do Biskupa Diecezjalnego o udzielenie sakramentu bierzmowania (własnoręcznie napisane)

6. Życiorys wybranego przez kandydata świętego patrona z uzasadnienieniem wyboru danego imienia (min. 1 str. A4)

WZÓR PODANIA DO BISKUPA DIECEZJALNEGO O UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

 

Imię i Nazwisko                                                                                                                              Sulechów, 1.06.2018r.

Ulica i numer domu

Miejscowość

 

 

                                                Jego Ekscelencja

                                                Biskup Diecezjalny

                                                Tadeusz Lityński

                                                Zielona Góra

 

 

 

Dotyczy: udzielenia sakramentu Bierzmowania.

 

                Zwracam się z pokorną prośbą do księdza Biskupa, o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Mam świadomość, czym jest Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ uczestniczyłem w przygotowaniach do tego Sakramentu.

                Prośbą swą motywuję tym, że poprzez przyjęcie tego Sakramentu, pragnę bardziej świadomie uczestniczyć w życiu Kościoła.

                Pragnę, aby dary Ducha Świętego, które otrzymam, umocniły mnie do dawania świadectwa o Bożej Miłości.

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Czytelny podpis

 

RACHUNEK SUMIENIA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA 

 

Instrukcja:

 1. Biorę kartkę i długopis i rezerwuję sobie pół godziny nie 5 minut !!
 2. Modlitwa jak poniżej.
 3. Czytamy po jednej linijce, jeżeli to mnie nie dotyczy idę dalej, jeżeli coś w tym jest notuję sobie o co chodzi.
 4. Czytam sobie to co zanotowałem i zastanawiam się co z tych spraw było grzechem ciężkim to znaczy popełnionym przeze mnie świadomie i dobrowolnie. Zaznaczam sobie te sprawy o których powinienem powiedzieć przy spowiedzi.
 5. Modlitwa na zakończenie jak poniżej
 6. Zabieram sobie kartkę z notatkami do kościoła by przy spowiedzi nie zapomnieć czegoś ważnego.

Modlitwa: Boże, Ty wiesz, jak wielka jest moja zdolność do okłamywania samego siebie. Ty wiesz również, że umiem przesadzać i dramatyzować swoje upadki. Daj mi proszę trzeźwy umysł, realizm i uczciwość w ocenie samego siebie. Pozwól, żebym wciąż pamiętał o Twojej cierpliwej miłości wobec mnie. Daj mi odwagę, bym stanął w prawdzie przed Tobą.


GRZECHY PRZECIWKO BOGU:

 • Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i że interesuje Go Moje życie?
 • Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował – polegam wyłącznie na własnych siłach, sądzę, że wszystko zależy ode mnie, wiem lepiej, co dla mnie dobre, a co złe (pycha)?
 • Czy nie zapominam o tym, że zawsze mam się modlić, niezależnie od tego, co czuję, czy jest mi dobrze, czy źle?
 • Czy nie ograniczam modlitwę tylko do pacierza do odklepania formułek?
 • Czy do Boga zanoszę tylko błagania, czy także dziękczynienia i uwielbienia?
 • Czy nie zarzucałem Boga mnóstwem słów, czy dopuszczałem Go do głosu?
 • Czy nie za mało korzystam z sakramentów – Bożych darów dla mnie? Jak często spowiadam się, przystępuję do Komunii Św., uczestniczę we Mszę św.?
 • Czy przystąpiłem do komunii z ciężkim grzechem na sumieniu, bez wcześniejszej spowiedzi?
 • Czy uczestniczę we Mszy św. jak obserwator i kibic, czy jako aktywny uczestnik (wspólny śpiew, modlitwa, odpowiedzi)?
 • Czy czytam Pismo Św.?
 • Jak wygląda moje uczestnictwo w szkolnej katechezie?
 • Czy wierzę w zabobony (czarny kot, siostra zakonna, kominiarz i inne)?
 • Czy wierzę w horoskopy, kamienie, wróżki itp., przywiązuję do tego wagę?
 • Co noszę na szyi: krzyżyk, medalik czy inny przedmiot, który nic nie mówi o Bogu?
 • Czy potrafię uszanować to, co święte (kościół, cmentarz, krzyż, figury Maryi i świętych, medalik, który noszę na szyi)?
 • Czy dziękuję Panu Bogu za to, co mam, nawet gdy inni mają więcej?
 • Czy nie mówiłem, podejmując działanie: „Panie Boże, a teraz ja sam pokażę Ci, jaki jestem godny bycia Dzieckiem Bożym, udowodnię Ci, że jestem już dobry.”?
 • Czy świadomie popełniam grzech z tłumaczeniem: „Pójdę do spowiedzi i wszystko będzie w porządku.”?

GRZECHY PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI:

 • Czy byłem wystarczająco zaangażowany w życie Kościoła?
 • Czy nie krytykowałem Kościoła bez poczucia współodpowiedzialności?
 • Czy nie odrzucałem oficjalnego nauczania Kościoła (Katechizm Kościoła Katolickiego i nauczanie papieskie)?
 • Czy zachowałem post (np. post piątkowy jest wspólnym wyrazem solidarności z Męką Chrystusa)?

 

GRZECHY PRZECIWKO BLIŹNIEMU:

 • Czy jestem egoistą, szukam tylko własnego dobra, inni ludzie są jedynie środkami do moich celów?
 • Czy wybieram tylko te znajomości, które sprawiają mi przyjemność?
 • Czy narzucam własne zdanie, chcę zawsze mieć rację i ostatnie słowo, nie słucham innych?
 • Czy szufladkuję ludzi, przypisuję im etykietki, ostro krytykuję i oceniam?
 • Czy niszczę dobro wspólne: w szkole – ławki, pomoce szkolne i inne; na ulicy (wandalizm)?
 • Czy przebaczam, umiem mówić „przepraszam”, przyznaję się do winy?
 • Czy kłamię, ubarwiam moje opowiadania, przesadzam dla efektu?
 • Czy lubię plotkować?
 • Czy zdradzam cudze tajemnice, wykorzystuję otrzymane informacje przeciwko innym?
 • Czy jestem uczciwy?
 • Czy oddaję rzeczy pożyczone?
 • Czy potrafię dziękować ludziom za dobro, reagować na zło?
 • Czy nakłaniam innych do grzechu, do zła?
 • Czy namawiam innych do grzechów seksualnych (swoją dziewczynę, chłopaka)?
 • Czy umiem docenić zdolności i dobre postępowanie innych, pochwalić, pogratulować  zwycięstwa czy dobrej oceny?
 • Czy wykluczam Boga z koleżeństwa, przyjaźni, miłości: np. nie powierzam tych relacji Panu Bogu?
 • Czy modlę się za innych (rodziców, rodzeństwo, rodzinę, nauczycieli, kapłanów z parafii, znajomych ze wspólnoty)?
 • Czy jestem zawistny? Zazdroszczenie komuś tego, co posiada, życzenie mu, żeby tego nie miał?
 • Czy potrafię wynagrodzić wyrządzoną krzywdę (oddać skradzioną rzecz, przeprosić za oszustwo, kłamstwo, złość)?
 • Czy szanuję i dbam o własność wspólną (np. przyrodę, ławki w parku, szkołę, jej pomieszczenia i wyposażenie, autobus, którym jeżdżę do szkoły, itp.)?

GRZECHY PRZECIWKO SOBIE:

 • Czy zastanawiam się nad celem i sensem mojego życia?
 • Czy jestem odpowiedzialny za czyny, słowa, obietnice?
 • Czy marnuję czas, czy też umiem go zaplanować i dobrze wykorzystać?
 • Czy jestem leniwy, łatwo się zniechęcam?
 • Czy dobrze wykorzystuję niedzielny odpoczynek? Nie nadużywam w tym dniu telewizora lub komputera, zapominając o całym świecie?
 • Czy idę na łatwiznę, marnuję swoje zdolności – odpisuję zadania ( sam ich nie robię – nie chce mi się), ściągam?
 • Czy utrzymuję kontakty głównie z tymi, którzy się nade mną litują, a nie z tymi, którzy wymagają?
 • Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych?
 • Czy oglądam pornograficzne filmy i czasopisma?
 • Czy nie pobudzam swojej seksualności (pornografia, nieczyste myśli, nieczyste wirtualne znajomości przez Internet, samogwałt)?
 • Czy szanuje swoje zdrowie (papierosy, alkohol, narkotyki, brak sportu)?
 • Czy jest we mnie egoizm i egocentryzm: patrzenie na świat przez pryzmat samego siebie? Czy pytam samego siebie o zgodność moich własnych decyzji z wolą Bożą?
 • Czy akceptuję samego siebie, czy też trwam w postawie buntu wobec Pana Boga, że jestem taki, a chciałbym być inny?
 • Czy nie jest tak, że dostrzegam jedynie swoje wady, upadki i porażki?
 • Czy potrafię się cieszyć z tego, co mam?
 • Czy dbam o swoje ciało, zdrowie fizyczne (ciepłe ubranie, odpoczynek, sen, walka z nałogiem)?

Modlitwa: Proszę Cię Panie o Twoją pomoc w szczerym wyznaniu moich grzechów. Daj proszę mądrość i cierpliwość spowiednikowi. Przemawiaj do mnie przez niego. Pokaż, co i jak mogę w sobie zmieniać. Niech ten sakrament będzie dla mnie źródłem radości i nadziei na to, że pomimo moich upadków mogę stać się świętym.

 

1. Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

2. Kto jest autorem Pisma Świętego?

Pierwszorzędnym autorem jest Duch Święty, drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 

3. Jak się dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament - 45 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg. Razem są 72 księgi.

 

4. Które z wszystkich ksiąg Pisma Świętego są najważniejsze?
Najważniejsze są cztery Ewangelie, które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

 

5. Kto napisał cztery Ewangelie?

Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz, św. Jan.

 

6. Powiedz sześć prawd wiary.

1.                Jest jeden Bóg.

2.        Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.

3.       Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży ł Duch Święty.

4.        Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyży dla naszego zbawienia.

5.       Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6.       Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 

7. Jak jest najważniejsza prawda wiary?
Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Bóg istnieje.

 

8. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi (To Pan, Król, Sędzia, ale i także dobry i miłosierny Ojciec).

 

9. Co to jest Trójca Święta?

Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 

10. Kim są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciał Pan Bóg stworzył aniołów aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 

11. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby mu służył, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 

12. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

 

13. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 

14. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 

15. Co oznacza imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz, Pomazaniec Pański.

 

16. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

 

17. Kto założył Kościół Katolicki?

Kościół Katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych, wybierając nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 

18. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie - obecnie Papież Franciszek

 

19. Jakie cechy posiada Kościół Katolicki?

Kościół Katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 

20.  Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty?
Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego.

 

 

21.  Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Zstąpił w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10-teg dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

  

 

22. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem, a kto biskupem?
Nasza  diecezja  nazywa   się  Diecezja  Zielonogórsko- Gorzowska.   Jej patronami są: św.  Bracia Meczennicy z Miedzyrzecza. Biskupem diecezjalnym jest Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński.

 

23. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Czcimy Ją dlatego, bo jest:

a.    Matką Boga - Jezusa Chrystusa

b.    Niepokalanie Poczęta

c.    Wniebowzięta - z duszą i ciałem

d.    Królowa Polski

 

24.. Jakie są ostateczne rzeczy człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

 

25. Co to jest śmierć?

Jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć - to śmierć w łasce uświęcającej.

 

26. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 

27. Co to jest czyściec?

Czyściec to stan kary doczesnej po śmierci.

 

28. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 

29. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

 

30.  Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie Boże lub kościelne.

 

31. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza.

 

 

32. Wymień siedem grzechów głównych.

Oto one: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.

 

33. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być myślna, ustna, liturgiczna.

 

34. Co to jest modlitwa Pańska?

Modlitwa Pańska   - to modlitwa „Ojcze nasz", której nauczył nas Pan Jezus.

 

35. Co to jest pozdrowienie Anielskie?

Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo".

 

36. Co to jest Łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do

Dzisiaj jest

piątek,
03 kwietnia 2020

(94. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482