Menu

17 czerwca zakończono prace przy renowacji i konserwacji witrażu w oknie 17 na chórze, a 24 czerwca przedstawiciel Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pan Dominik Kwaśniak wraz z inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy dokonali odbioru końcowego. Komisja nie wniosła zastrzeżeń, prace zostały wykonane należycie. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy.

Wartość zrealizowanego zadania to kwota 25678,00 zł.

Jednocześnie rozpoczęto renowacjęokna witrażowego nr 19. Koszt prac przy tym oknie to: renowacja witrażu 39731,00 zł. oraz renowacja i konserwacja cegły wokół niego od zewnątrz i wewnątrz 12000,00 zł Ogółem koszt renowacji i konserwacji okna witrażowego nr 19 to kwota  51731,00 zł. Prace przy witrażu zakończone zostaną do 31 sierpnia 2019 r.

Powrót

Dzisiaj jest

piątek,
03 kwietnia 2020

(94. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482