Menu

Kolejne wyzwania, których realizacji podjął się w bieżącym roku proboszcz ks. kan. Andrzej Szkwarek to zakończenie renowacji i konserwacji stolarki okiennej przy oknach nr 7, 11, 17 oraz dwóch witraży w oknie na chórze i oknie nr 19 za ołtarzem. Całkowity koszt wykonywanych prac to kwota 144.000,00 zł.

Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Ks. Proboszcza środkom zewnętrznym, o które zabiegał. Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys i Radni Rady Miejskiej w Sulechowie pozytywnie rozpatrzyli wnioski księdza i przyznali na w/w zadanie dotację celową w kwocie 50.000,00 zł. oraz 40.000,00 zł na wykonanie posadzki w kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku, wartość zadania to kwota 90.700,00 zł.

3 czerwca Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka zawarła z ks. kan. Andrzejem Szkwarkiem umowę dotyczącą sfinansowania renowacji i konserwacji okna nr 19 na kwotę 25.000,00 zł.

 

 

 

4 czerwca 2019r. Ks. Proboszcz zawarł umowę z Województwem Lubuskim  reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego na prace przy oknach nr 7,11,17 wraz z witrażem na środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. W podpisaniu umowy uczestniczyli z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Tatiana Janiak, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy Sulechów Edward Fedko i z-ca Burmistrza Sulechowa Marcin Górzny.

 

 

 

Ksiądz Proboszcz wyraża wdzięczność wszystkim ofiarodawcom oraz osobom, które wspierają remont kościoła swoim zaangażowaniem , dobrym słowem i modlitwą.

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
03 kwietnia 2020

(94. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482