Menu

W roku 2018 w pokryciu dachowym z blachy miedzianej wykonanym w latach 80-tych zaobserwowano przecieki i zniszczenia konstrukcji dachu o charakterze miejscowym. Po kontroli Wojewódzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytków wykonano wydane zalecenia:

 

1. oczyszczono rynny i odpływy w celu zapewnienia prawidłowego odprowadzania wody opadowej z połaci dachu,

2. uszczelniono pokrycie dachowe oraz wykonano obróbkę blacharską w miejscach stwierdzonych przecieków w celu uniemożliwienia migracji wody opadowej do świątyni.

6 lipca 2018r. przeprowadzono komisyjnie z udziałem konserwatora odbiór prac i zapłacono wykonawcy.

 

Niestety w tym roku w wielu nowych miejscach powstały pęknięcia, które spowodowały, że część dachu jest w fatalnym stanie, ponieważ woda zalewa poddasze i spływa do wnętrza kościoła na ściany i ławki. Aby co roku nie wydatkować pieniędzy na naprawę kolejnych części połaci dachu i uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości należy przeprowadzić jego kapitalny remont. Po konsultacji i przeanalizowaniu obecnej sytuacji Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyrazi zgodę na pokrycie kościoła dachówką. Należy przygotować potrzebne dokumenty czyli projekt budowlany w oparciu o zalecenia konserwatora oraz skompletować wymagane załączniki do wniosku by otrzymać zgodę na prace remontowe. Będzie to bardzo duża inwestycja możliwa do realizacji najwcześniej w 2020 r. Potrzebne na nią będą duże środki finansowe, dlatego parafia  zwróci się do parafian, instytucji i przedsiębiorstw o każdą pomoc wspierającą inicjatywę koniecznego remontu. Obecnie poddasze zabezpieczone jest folią, a przecieki wody opadowej na bieżąco monitorowane.

 

 

 

 

 

Kolejnym trudnym zadaniem do pilnej realizacji jest rozbiórka i odtworzenie części muru okalającego plebanię od strony ul. Okrężnej, który jest przechylony i zagraża bezpieczeństwu pieszych oraz zmotoryzowanych mieszkańców. Obecnie po konsultacji z konserwatorem przygotowywany jest przez architekta Stanisława Kruchlika projekt budowlany, kompletowane są także dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji konserwatora zezwalającej na prace przy ogrodzeniu.

 

 

 

 

 

 
 
 

Dzisiaj jest

piątek,
03 kwietnia 2020

(94. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482