Menu

Podczas zdejmowania betonowej warstwy posadzki w kościele odsłonięto historyczną ceglaną posadzkę. Została ona poddana ocenie przez konserwatora specjalistę od kamienia. Po konsultacji z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr Barbarą Bielinis-Kopeć ustalono, że posadzka nie może być ponownie wykorzystana ale zostanie zachowana jako warstwa podbudowy, a na niej położona zostanie nowa posadzka z cegły na podsypce piaskowej w mijankę. Ponadto wyeksponowany zostanie fragment posadzki pierwotnej. 3 lipca wykonawca firma NATHAN Arkadiusz Łukasik wznowiła prace.

Powrót

Dzisiaj jest

piątek,
03 kwietnia 2020

(94. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Krzyże

Telefon kancelarii parafialnej

Numer telefonu komórkowego
do kancelarii parafialnej:
731 258 482