Menu

 

Miesiące letnie to czas wakacyjno – urlopowy. Wszystkim gościom oraz wspólnocie parafialnej życzymy Bożego błogosławieństwa na cały czas wakacji. Udającym się na wypoczynek życzymy słonecznych dni oraz opieki Matki Bożej, aby był to czas dobrego wypoczynku fizycznego i duchowego. Zawsze pamiętajmy o niedzielnej Eucharystii.

Dla rolników jest to jednocześnie czas ciężkiej pracy. Życzymy dobrej pogody i obfitych plonów.

 

Pamiętając w modlitwie

Proboszcz ks. kanonik Andrzej Szkwarek

wraz z księżmi wikariuszami

 

 

 

Msze Święte  w okresie urlopowo – wakacyjnym

Niedzielne Msze Św. w miesiącu lipcu i sierpniu

odprawiane będą w godzinach: 7.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30

Kancelaria parafialna

w czwartek  od 16.00 do 17.30

w sobotę od 9.00 do 10.30

Podczas Mszy Św. aktu poświęcenia dokonał proboszcz

ksiądz kanonik Andrzej Szkwarek

"Niech Dobry Bóg wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego ołtarza

za wszystko wynagrodzi. "

Powrót

10 kwietnia 2017r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XXIX/445/17 przyznał parafii dotację w kwocie 50.000zł na prace konserwatorskie i restauratorskie pięciu okien elewacji północnej kościoła. Całkowity koszt wydatków realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze to kwota 158.667,12 zł. 23 maja 2017r. proboszcz ksiądz kanonik Andrzej Szkwarek podpisał umowę z Województwem Lubuskim, na mocy której udzielona zostanie w/w dotacja.

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

6 kwietnia w Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ph. „Pomagając innym – stajemy się lepsi”. Przybyłych gości i laureatów powitała dyrektor Biblioteki Teresa Zawalna.  Słów kilka o Świętym Bracie Albercie  powiedział proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie ks. kanonik Andrzej Szkwarek. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną ”być dobrym jak chleb”i wystawę „ Życie Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta”. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród, które ufundowali Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów,  ks. kanonik Andrzej Szkwarek, Urząd Miejski w Sulechowie. Laureaci otrzymali nagrody z rąk zastępcy Burmistrza Danuty Jurzak, dyrektora Biblioteki Teresy Zawalnej, ks. kanonika Andrzeja Szkwarka, przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Kaczmara oraz kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Wojciecha Sołtysa. W kategorii gimnazjów nagrodzeni zostali: I miejsce Kinga Kaczmarek ZS Gimnazjum Nr 3 w Sulechowie, II miejsce Kornelia Galanty Gimnazjum w Pomorsku, III miejsce Sara Studzińska Gimnazjum w Pomorsku , wyróżnienie Julia Stachowska Gimnazjum w Pomorsku, a w kategorii szkół  ponadgimnazjalnych: I miejsce Patrycja Grzybowska CKZiU w Sulechowie, II miejsce Wiktoria Bilska LO w Sulechowie, III miejsce Sławomir Bocian CKZiU w Sulechowie oraz wyróżnienia - Eliza Koszelowska LO w Sulechowie, Paulina Fornalczyk CKZiU w Sulechowie, Alicja Kurkiewicz CKZiU w Sulechowie. Wszystkim laureatom gratulujemy talentu i nagród.

 

 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc w remoncie póżnogotyckiego Kościoła z XIII wieku. W minionym roku dokonano renowacji zabytkowych drzwi do kruchty, rozpoczęto renowację drzwi do zakrystii, które zostaną zamontowane przed Wielkanocą b.r. Wykonano "Badania konserwatorskie stolarki okiennej w kościele". Postawiono ogrodzenie przy Grocie Matki Boskiej. W pierwszym kwartale 2017 roku przeprowadzono „Badania konserwatorskie sklepieniai murów wewnątrz kościoła".

Architekt Stanisław Kruchlik wykonał "Projekt renowacji i konserwacji pięciu okien od strony północnej elewacji kościoła", dlatego proboszcz ks. kanonik Andrzej Szkwarek ubiega się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze o dotację celową w wysokości 50% kosztorysu, który wykonał pan Andrzej Tomczak. Całkowity koszt renowacji pięciu okien to kwota 158.667,12 zł. Mamy szansę uzyskać dofinansowanie, jednak do 30 września 2017 r. musimy zebrać 80tys. zł. Jest to bardzo trudne zadanie, dlatego od 9 kwietnia po każdej niedzielnej Mszy Św. w kościele zakupić będzie można cegiełki, z których dochód przeznaczony zostanie na dalszy remont kościoła. Wartość jednej cegiełki to kwota 20,00 zł.

Środki przesłać można również na konto:

BGŻ Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Nr konta 03 1600 1462 1024 2313 8000 0001

                                Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.

Rada Parafialna

 

 

 

"NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ"

 

 Serdeczne Bóg zapłać Dziekanowi ks. kan. Zdzisławowi Przybyszowi za przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych, które odnowiły naszą przyjaźń z Panem i umocniły naszą wiarę, a także Księżom z naszego dekanatu za posługę kapłańską w konfesjonale.

 

Powrót

8 marca proboszcz ks. kan. Andrzej Szkwarek gościł w parafii Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr Barbarę Bielinis-Kopeć, konserwatora Dominika Kwaśniaka, konserwatora Paulinę Celecką i architekta Stanisława Kruchlika. Spotkanie odbyło się w celu wyboru koloru ścian wnętrza kościoła po wykonanych badaniach konserwatorskich. Ustalono, że na ścianach wykonane będą próbki na podstawie, których określony zostanie kolor do realizacji.

Powrót

 Organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej w Poznańskiej Cytadeli, które odbędzie się 8 kwietnia (w sobotę przed Niedzielą Palmową). Zapisy u ks. Marcina (tel. 792 495 788).

 

2.     

1.    Organizujemy też pielgrzymkę do Lichenia, Niepokalanowa, Warszawy – do grobu ks. Popiełuszki, Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Torunia w dniach od 30 kwietnia do 4 maja. Koszt 500 zł. Szczegółowe informacje i zapisy w zakrystii i u ks. Marcina, tel. 792 495 788.

Powrót

"W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmatwychwstania Chrystusa; wydarzeniami, ktόre stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by mόc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu, a nie jakiegoś tam zwykłego postu."

Duchowość Wielkiego Postu 

"Chodzi tu o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrόcenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:

-większej wstrzemięrzliwości w jedzeniu i piciu,

-większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomόc rόwnież organizowane rekolekcje parafialne,

-unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,

-większym skupieniu się na modlitwie, zarόwno tej prywatnej jak i wspόlnotowej,

-wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,

-korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,

-uczestnictwie w rόżnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeństwach wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu pewnych szczegόlnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych."

 

30 stycznia 2017r. odbył się odbiór końcowy prac badawczych dotyczących " Badania sklepienia i murów wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie",które wykonała Konserwator Dzieł Sztuki pani Paulina Celecka.

Komisja w składzie: Proboszcz ks. kan. Andrzej Szkwarek, inspektor nadzoru pan Stanisław Kruchlik i przedstawiciel Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pan Dominik Kwaśniak nie wniosła zastrzeżeń i uznała prace za odebrane.

 

Powrót

FAN CZY NAŚLADOWCA – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

 

Każdego dnia mijamy ludzi, śpiesząc się na przykład:

 • do pracy

 • odebrać dziecko z przedszkola

 • do sklepu, żeby zrobić zakupy

 • w niedzielę idąc do kościoła, żeby tylko się nie spóźnić.

Często wtedy, w nieodpowiednich chwilach, spotykamy kogoś, kto potrzebuje od nas pomocy

Spotykamy Jezusa w przebraniu – spotykamy kogoś, kto nie poprosi nas o pomoc, bo sobie jakoś sam radzi:

 • uklęknie przed drzwiami kościoła i cichutko czeka - ma nadzieję.

 • chodzi po śmietnikach i szuka jedzenia, ubrań lub puszek – ma nadzieję

 • śpi gdziekolwiek - ma nadzieję

 • ubiera cokolwiek - ma nadzieję

 • nie pije, nie pali, bo i za co.

Jezus w przebraniu ma w sobie więcej siły i samozaparcia, niż my zabiegani ludzie. Oni patrzą na każdy dzień inaczej. Nie planują. Żyją tu i teraz.

 

Cieszą się:

 • każdym groszem wrzuconym do puszki

 • każdym jedzeniem, nawet tym nadgryzionym i brudnym

 • każdą nową parą butów, byleby były tylko wygodne.

Czy my zabiegani ludzie mamy w sobie tyle odwagi, żeby podejść do bezdomnego, żebrzącego człowieka i podać mu pomocną dłoń?

Czy my zabiegani ludzie mamy w sobie tyle siły, żeby porozmawiać z Jezusem w przebraniu?

 

Zapytać:

 • czy jest coś panu potrzebne?

 • co można dla pana zrobić?

 • dlaczego pan znalazł się w takiej sytuacji?

 • co pana zmusiło do takiego życia?

Zaproponować:

 • rozmowę przy kawie

 • wspólną modlitwę za jego życie.

Czy zdarzyło się Wam kiedyś porozmawiać z Jezusem w przebraniu?

 

UWAGA! To nie jest łatwe!!! To wymaga odwagi. To wymaga chęci. To wymaga przemiany własnego serca, aby stać się nie fanem a przyjacielem Jezusa. To wymaga daru dawania.

 

Czy my umiemy dawać? Wiecie, że pomoc Jezusowi w przebraniu, to nasz obowiązek?

To jest jałmużna. To jedna z możliwości służenia drugiemu człowiekowi, nie oczekując nic w zamian.

 

OGLĄDNIJCIE FILM:

Fan czy naśladowca” https://www.youtube.com/watch?v=yQN3XshMfjM

 

wystrój Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św w Sulechowie

Powrót

31 października po uroczystej Mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. barwny korowód przebranych za świętych przeszedł ulicami Sulechowa do kościoła pw. Św. Stanisława Kostki. Marsz Wszystkich Świętych jest chrześcijańską alternatywą na organizowane obchody Halloween. Właśnie w ten sposób przypomniano, że listopadowe święta mają także charakter radosny. Takie wydarzenia stają się ostatnio coraz bardziej popularne. To także odpowiedź na wezwanie Episkopatu do tego by zwrócić uwagę na nasze tradycje.

Powrót

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku

Powrót

Dzień Wszystkich Świętych, a po nim Dzień Zaduszny to czas jaki poświęcamy tym, którzy już odeszli z tego świata.

 

1 listopada, uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. W tym dniu wspominamy męczenników i świętych.

 

2 listopada, wspomnienie WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH - DZIEŃ ZADUSZNY

 To czas jaki poświęcamy pozostałym zmarłym - głównie modlimy się za dusze czyśćcowe.

 

Noc Organów 30.09.2016 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Sulechowie. Odbyła się prelekcja na temat budownictwa organowego (Adam Olejnik), minikoncert muzyki organowej (Leszek Knopp), zwiedzanie wnętrza instrumentu.

Powrót

Na zaproszenie proboszcza Księdza Kanonika Andrzeja Szkwarka w naszej parafii gościł ks. dr Oleg Sewastianowicz proboszcz Parafii Mir na Białorusi. Parafianie wysłuchali z humorem głoszonego kazania. Posługując się przykładami ze swojego życia , prostymi słowami wskazał na potęgę wiary oraz na zaufanie Bożemu Miłosierdziu , które może przynieść wręcz cudowne rozwiązania. Po Mszy Św. wierni szczodrze składali datki na kościół w Mirze. Dziękujemy ks. Aleksandrowi za obecność wśród nas i podzielenie się swoja wiarą.

Powrót

Wrzesień jest miesiącem, w którym przeżywamy odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Sama nazwa tego święta pochodzi od faktu odnalezienia krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Patronalna Uroczystość Odpustowa w naszej Parafii odbyła się 14 września. Mszy Świętej przewodniczył Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Ks. Kan. Robert Patro. Na zakończenie Eucharystii słowa wdzięczności pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie uroczystości wypowiedział proboszcz naszej parafii ks. kanonik Andrzej Szkwarek. Dziękując także księdzu Robertowi i licznie przybyłym kapłanom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił chór „Laudate Dominum.

Powrót

Powrót

XIII Piesza Pielgrzymka z Żar do Rokitna przybyła do Kalska 6 lipca A.D. 2016

Powrót

 

Od lat już tylu, Czcigodny Kapłanie,

wypełniasz święcie służbę Swoją Bożą .

Ciężka to praca i ciężkie zadanie,

gdy dziś na świecie złe myśli się mnożą.

Zaprawdę słuszna należy się chwała,

Temu, kto przy nas jako pasterz stanie,

w winnicy Pańskiej kto tak wiernie działa

Jak Ty, Kapłanie!

Jak dobry rolnik uprawiasz Swą rolę,

wypleniasz chwasty, siejesz ziarno zdrowe.

Masz balsam modlitw na człowiecze bóle,

błogosławieństwo na chwile godowe,

pocieszyciela ma w Tobie strapiony.

Ojcze duchowny! Bądź błogosławiony!

 

Z okazji 31 rocznicy Święceń Kapłańskich składamy Ci Czcigodny Jubilacie życzenia,

niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem przez długie lata, a Chrystus, któremu przed laty zaufałeś

i powierzyłeś całe swoje życie, będzie zawsze przy Tobie, niech Cię umacnia, strzeże i prowadzi drogami Bożymi.

 

Z najlepszymi życzeniami i modlitwą – parafianie.

 

Sulechów 26 maja A.D.2016

Powrót

4 maja w błogosławionym dla Kościoła Powszechnego czasie, w roku jubileuszu Miłosierdzia Bożego, w 1050 rocznicę Chrztu Polski i w roku Światowych Dni Młodzieży, z okazji uroczystości Sakramentu Bierzmowania proboszcz ksiądz kanonik Andrzej Szkwarek w imieniu całego kościoła parafialnego w Sulechowie powitał Czcigodnego Księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Lityńskiego, czcigodnych prezbiterów, Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego wraz z małżonką , Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Kaczmara wraz z małżonką, architekta Stanisława Kruchlika oraz wszystkich gości. Następnie zwrócił się do Księdza Biskupa o odprawienie Najświętszej Ofiary w intencji obecnej młodzieży, ich rodziców i świadków bierzmowania.

Bóg będąc bogaty w miłosierdzie poprzez łaskę sakramentu chrztu świętego powołał zgromadzoną młodzież do szczególnej przyjaźni z sobą, do takiej bliskości, że mogą wołać Abba – Ojcze. W imieniu młodzieży Ksiądz proboszcz poprosił Księdza Biskupa, aby swoją apostolską posługą wkładania rąk, udzielił zgromadzonej młodzieży sakramentu Ducha Świętego. Młodzi ludzie, pełni życia i wiary, uświęceni sakramentem chrztu świętego, pokuty i Eucharystii dostąpili kolejnego daru tj. samego Ducha Świętego, powtórzył się dzień Pięćdziesiątnicy i oto ten wieczernik został napełniony Duchem Świętym – mocą z wysoka.

Kolejnym ważnym aspektem parafialnym uroczystości poprzez posługę Księdza Biskupa było odsłonięcie i poświęcenie dwóch tablic wdzięczności Parafian za długoletnią pracę kapłańską Księdza Prałata Michała Kaczmarka i Księdza Prałata Antoniego Mackiewicza, którzy stali się bardzo potrzebnymi dzisiaj, zwłaszcza młodzieży, autorytetami wiary i moralności, specjalistami w sferze modlitwy i duchowości kapłańskiej. Stąd w czasie uroczystości tak liczna obecność czcigodnych Księży, którzy swoją modlitwą dziękowali Bogu za śp. Kapłanów, których znali i z którymi pracowali. W uroczystościach uczestniczyli: ks. Prałat kan. Włodzimierz Lange, ks. Prof. kan. Jan Radkiewicz, ks. kan. Janusz Mikołajewicz, ks. Ludwik Walerowicz, ks. Dariusz Kamiński – kapelan Wojsk lotniczych, ks. Prałat Franciszek Puchalski, ks. kan. Andrzej Sapiecha – notariusz naszej diecezji, ks. Janusz Drgas, ks. Henryk Kaliszuk, ks. porucznik Piotr Furmański, ks. Andrzej Janicki, ks. Sławomir Kukla, diakon Piotr Cupiał, kleryk Piotr Goliński,. Sylwetki czcigodnych kapłanów zaprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kaczmar, który wraz z Burmistrzem Ignacym Odważnym odsłonił tablice „Wotum Wdzięczności”, a Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Lityński poświęcił je. Ksiądz Proboszcz podziękował chórowi Laudate Dominum, scholi i organiście za uświetnienie uroczystości oraz liturgicznej służbie ołtarza, panu kościelnemu, katechetom, i wszystkim osobom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił uczestnikom apostolskiego błogosławieństwa.

 

 

 

14 kwietnia w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów odbyło się spotkanie upamiętniające „1050 rocznicę Chrztu Polski”. Jest to wydarzenie bardzo doniosłe w historii naszej państwowości. Historię początków chrystianizacji państwa polskiego opowiedział Przemysław Mikołajczyk nauczyciel historii z Zespołu Szkół w Sulechowie, który przygotował prezentację multimedialną. „Chrzest Polski”. Krótki montaż słowno - muzyczny zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie przygotowany przez nauczycielkę Sylwię Bączkiewicz. Spotkanie ubarwił występ zespołu ” Promyk” z Centrum Usług Socjalnych pod kierunkiem Magdaleny Szandurskiej. Podczas spotkania podsumowano gminny konkurs plastyczny” 1050 rocznica Chrztu Polski” dla klas IV-VI szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Na zakończenie uroczystości odśpiewano wspólnie pieśń „Boże coś Polskę”.

Powrót

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku 26.05.2016r. Mszę Świętą odprawił ks. Piotr Kamiński

Powrót

Dzisiaj jest

sobota,
22 lipca 2017

(203. dzień roku)

Święta

Sobota, XV Tydzień zwykły Rok A, I Święto św. Mar

Krzyże

Liturgia słowa

Czytania:

 • Ewangelia: