Menu

W czwartek 14 września obchodziliśmy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Patronalna uroczystość w naszej Parafii. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Ks. Prałat Włodzimierz Lange.

Powrót

Zapisy u ks. Marcina, tel. 792495788

Mając na uwadze wieloletnią działalność chóru LAUDATE DOMINUM (od 1945 roku) przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie, a także bogate tradycje muzyczne miasta Sulechów - tj. liczne koncerty chóralne, pianistyczne, kameralne, zachęcam wiernych ze wszystkich sulechowskich oraz okolicznych parafii, posiadających predyspozycje muzyczne do włączenia się w działalność muzyczno – śpiewaczą.

Istnieje możliwość powołania, na bazie już istniejących grup chóralnych, jednego, międzyparafialnego (dekanalnego) chóru. Wg dotychczasowego porządku, próby chóru Laudate Dominum odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach 19.15 – 21.00. Chór zapewnia „oprawę” liturgiczno–muzyczną w przynajmniej 2 niedziele w miesiącu oraz w święta i wszelkie uroczystości. Pozytywnie odpowiadamy także na zaproszenia na odpusty lub koncerty kolędowe (odpust w Starym Dworze, wspólne kolędowanie w Smolnie Wielkim i wiele innych).

Niestety z biegiem lat stan liczebny chórzystów zmniejsza się, stąd pomysł na „uratowanie” i odświeżenie formuły chóru. Chcemy wspólnie pielęgnować bogate tradycje muzyczne naszego regionu w jeszcze szerszej formie niż dotychczas. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, chór międzyparafialny występowałby rotacyjnie w sulechowskich, a także okolicznych kościołach podczas wybranych Liturgii i uroczystości Wszelkie osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie organizacyjne we wtorek od godz 19.15 w salce katechetycznej przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie, a także na inne wtorkowe próby chóru. Serdecznie zachęcam wszystkich do wspólnego śpiewania i kultywowania regionalnych tradycji.

P.S. Uczestnictwo w innych działających już grupach i zespołach nie wyklucza udziału w tym przedsięwzięciu.

 

 

Organista parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie

Leszek Knopp  

Powrót


Tego dnia obchodzono 300 rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W Sołectwie Kalsk odbywały się także Dożynki Sołeckie. Mszy św. przewodniczył Kapelan Wojska Polskiego w Sulechowie ks. Tomasz Szefliński.

Powrót

"Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie." (Ps 127,1)

 

Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi [83] i już nigdy nie powstaną. [83] Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona.„ Rozalia Celakówna

 

21 czerwca 2017 roku z inicjatywy proboszczów sulechowskich parafii oraz wspólnoty dla intronizacji - przy udziale gości zaproszonych, władz miasta oraz przedstawicieli społeczności naszego miasta - na placu Ratuszowym w Sulechowie odbyła się uroczystość Jubileuszu 10-lecia Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczysta msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa dr Stefana Regmunta zgromadziła wiernych, świadomych tego aktu wiary i deklaracji chrześcijańskiego życia, we wszystkich jego przejawach, w sferze prywatnej i zawodowej, w rodzinie i narodzie. Wyjątkowe znaczenie tej uroczystości, niesie przesłanie dla współczesnego człowieka, że zasady dekalogu i ewangelii, tworzące cywilizację miłości, szczególnie w obecnym czasie – pełnym niepokoju i zamętu w sferze wartości ducha - zdają się być ratunkiem dla świata i ludzi. Uroczystość uświetnili pieśnią religijną i patriotyczną - lubuski bard Maciej Wróblewski, który dał krótki koncert przed mszą św. oraz wykonał kilka utworów w trakcie trwania eucharystii oraz Schola i Chór działający przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie.


 

Tekst: Jolanta Ławicka za Biuletynem Informacyjnym Miasta i Gminy Sulechów (nr 169)

Jubileusz 10-lecia Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Powrót

Dzisiaj jest

sobota,
23 września 2017

(266. dzień roku)

Święta

Sobota, XXIV Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie św

Krzyże

CEGIEŁKI NA REMONT KOŚCIOŁA